Spelregels

1. De teams dienen zich uiterlijk om 10.00 uur te melden bij de wedstrijdleiding.

2. De teams krijgen d.m.v. een loting een startvak toegewezen.

3. De teams zorgen voor een ondergrond die de grasmat beschermt.

4. Er wordt geschoten op een horizontaal dartbord met een diameter van 25 meter.

5. Het dartbord bestaat uit een aantal cirkels en elke cirkel staat voor een bepaald aantal punten. Hoe dichter bij de bull, des te meer punten er behaald kunnen worden.

6. De plaats waar de bal de 1e keer de grond/dartbord raakt geldt voor de puntentelling.

7. Tijdschema

           10.30 – 11.00.  Gelegenheid voor de teams voor proefschieten / technische keuring

           11.00 – 12.00.  1e ronde

           12.00 – 13.30.   Pauze

           13.30 – 14.30.  2e ronde

           15.00 – 16.00.  Finaleronde

           16.30.               Prijsuitreiking

8. De wedstrijdleiding geeft aan welk team begint en in welke volgorde wordt geschoten.

9. Bij een gelijke stand na 3 rondes schieten mogen de teams nog 1 keer schieten om te bepalen wie Groninger Kampioen is.

10. Het is teams en publiek verboden om zonder toestemming van de wedstrijdleiding zich tussen de startvakken en het dartbord te bevinden.

11. Bij niet naleven van de regels behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd.

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bepalend.

Copyright 2016 - 2020 Skytz.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren

Wil je ons een vaag stellen via de app? Klik hieronder om te beginnen+316 21308650 img 1